Jóga

Starověké cvičení, které pomáha utvářet harmonii těla, mysli a duše. Lidé cvičí jógu po tisíce let, aby pocítili klid a harmonii v sobě samých. Během cvičení jógy si více uvědomujeme naše dýchání a spolupráci našeho těla s naší myslí. Jóga také napomáhá být zdravější a štastnější a to díky vitální životní energii, která proudí celým naším tělem.

JÓGA v širších souvislostech se zaměřením na zdravotní aspekty v systému tradiční jógové techniky podle B. K. S. IYENGARA. Iyengar jako první začlenil do výuky pomůcky, které jsou zpočátku vnímány jako podpora rovnováhy, v pokročilejších lekcích pomáhají pochopit a zdokonalovat pozice.

ATMAVIKASA znamená sebepoznání a představuje systém, jenž aplikuje jógu s větším důrazem na přesnost a delší výdrž v přesně daných sériích. Podporuje koncentraci, tonizuje svaly a výrazně prohlubuje uvědomění si celého těla. Pomáhá lépe se soustředit a utváří sebevědomí.

Jóga
Jóga
Jóga
Jóga
Jóga